Neler yeni
 • Değerli üyelerimiz, sitemize giriş kullanıcı adı ile değil E-mail adresiyle olmuştur. Lütfen giriş yaparken kullanıcı adı yerine e-mail adresinizi yazın.
  Foruma üyelikler kısa bir süreliğine açık hale getirilmiştir. Yeni üyelikler admin tarafından kontrol edilip uygun görülür ise aktif edilecektir.

(yardım) progressbar yapımı

Katılım
11 Mar 2018
Mesajlar
176
arkadaşlar aşağıdaki kodlar ile pdf dosya yüklüyorum bunu javascript ile yapmak istiyorum yani dosya yüklenirken progressbar gelsin ve dolmaya başlasın yüzdeye göre örnekle anlatabilecek birisi varsa çok makbule geçer.
PHP:
if(isset($_FILES['dosya'])){ 
  $hata = $_FILES['dosya']['error']; 
  if($hata != 0) { 
   echo 'Yüklenirken bir hata gerçekleşmiş.'; 
  } else { 
     $tip = $_FILES['dosya']['type']; 
     $isim = $_FILES['dosya']['name']; 
     $uzanti = explode('.', $isim); 
     $uzanti = $uzanti[count($uzanti)-1]; 
     if($tip != 'application/pdf' || $uzanti != 'pdf') { 
      echo '<div class="alert alert-danger" role="alert"> 
            <strong>Hata!</strong> Yalnızca PDF uzantılı dosya yükleyebilirsiniz. 
          </div>'; 
     } else { 
      $dosya = $_FILES['dosya']['tmp_name']; 
      copy($dosya, '../upload/' . $_FILES['dosya']['name']); 
      $guncelle = mysql_query("UPDATE gms_ayarlar SET katalog='$isim' WHERE id='1'"); 
       
      echo '<div class="alert alert-success" role="alert"> 
            <strong>Başarılı!</strong> Dosya başarıyla yüklendi ve yayınlandı. 
          </div>'; 
            }}}
PHP:
<form action="" method="POST" class="form-horizontal" enctype="multipart/form-data">
								<div class="form-group"> <label for="exampleInputFile">Katalog</label>
								<input type="file" name="dosya"/>
								<p class="help-block">Sadece "PDF" Uzantılı Dosya Yükleyin.</p> 
								</div>								
								<div class="col-sm-offset-2"> 
								<button type="submit" class="btn btn-default">Yükle</button> 
								</div> 
								</form>
 
Google ads alanı