Neler yeni
  • Değerli üyelerimiz, sitemize giriş kullanıcı adı ile değil E-mail adresiyle olmuştur. Lütfen giriş yaparken kullanıcı adı yerine e-mail adresinizi yazın.
    Foruma üyelikler kısa bir süreliğine açık hale getirilmiştir. Yeni üyelikler admin tarafından kontrol edilip uygun görülür ise aktif edilecektir.

Python Değişkenler

Katılım
10 Mar 2018
Mesajlar
200
Herhangi bir programlama dilinde bir değişken tanımlanırken değişkenin adı yazılmadan önce türü yazılır. Örnek vermek gerekirse;

int tamSayi=10;
char karakter = ‘a’;
cumle = “Bu bir denemedir.”
float ondalikSayi = 2.5

Python‘da ise bu kullanım şu şekildedir;

>tamSayi = 10 #integer
>>>karakter = ‘a’ #char
>>>cumle = “Bu bir denemedir.” #string
>>>ondalikSayi = 2.5 #float

Python’da değişken kullanımına birkaç örnek vermek gerekirse;

> ad=”Programla”
>>> soyad=”.org”
>>> adSoyad = ad + soyad
>>> print adSoyad Programla.org

Burada “+” iki değişkeni birleştirmek için kullanılmaktadır.

Float tipi değişkenler için ise değişken tanımlanırken sayı noktalı olarak yazılmalıdır. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi tanımlama yapılırken float tipinden bir değişken olduğu belli olmaktadır. Bu yüzden artık o sayı üzerinden işlem yapıldığı sürece sonuçlar da float tipinden dönecektir.

>>> sayi=3.6
>>> bol=sayi/2
>>> print bol 1.8
 
Google ads alanı